• Přihlásit
  • 0Košík
  • info@gamebrand.cz
  • +420 608 848 508

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky (dále jen "Podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi obchodní společností Gamebrand - František Kožuch, se sídlem v Kadani, Na Podlesí 1415, 432 01, Kadaň, IČ 67844197 (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").
Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.
Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s Podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

2. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena
Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím prodávajícímu. Objednávka může být odeslána prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, nebo e-mailem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná. Přijetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávce.


V internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Ceny za dopravu a balení zboží jsou uvedeny samostatně.

3. Odstoupení od kupní smlouvy
U smluv uzavřených "na dálku" má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme plnění, typicky tedy do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu je doručeno zboží. Možnost v této lhůtě odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá například tehdy, pokud mu bylo dodáno zboží upravené podle jeho přání.
Od kupní smlouvy lze odstoupit jen při splnění jasně stanovených podmínek:
3.1 Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje. 

3.2 Zboží odešlete nejpozději do 14ti dnů od jeho obdržení. 

3.3 Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu. 

3.4 Vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné. 

3.5 Vždy nás o vrácení zboží informujte na reklamace@gamebrand.cz, případně vyplněním reklamačního formuláře na webu 

3.6 Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.

3.7 Peníze budou poukázány na bankovní účet nakupujícího nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení vráceného zboží. 

4. Dodací podmínky
Předběžná dodací lhůta je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách dodavatele. Kupující se dohodne s prodávajícím na některé z těchto variant způsobu dodání zboží:
doporučená zásilka České pošty, PPL
osobní převzetí v Kadani po předešlé domluvě s prodávajícím.

Veškeré zboží u nás zakoupené je možno zaslat i na Slovensko. Veškeré platby do zahraničí jsou možné pouze po zaplacení objednávky dopředu, tedy převodem, kartou atd. pomocí platební brány GoPay.Přeprava na Slovensko trvá zhruba 3 - 10 dnů. Poštovné je stanoveno v českých korunách.

Kompletní informace k poštovnému a balnému jsou v tomto případě uvedeny aktuálně na našich stránkách v ceníku dopravy.

5. Platební podmínky
Platba probíhá prostřednictvím dobírky České pošty, dobírky PPL, případně pomocí platební brány GoPay. Čili, platíte při převzetí zásilky na Vaší poště či při doručení zásilky Českou poštou, PPL anebo přímo při vytváření objednávky platební bránou. Ceny poštovného jsou stanovené dle ceníku na našich stránkách.

6. Záruky a reklamace
Zákazník je povinen při přebírání zásilky za přítomnosti přepravce zkontrolovat, zda obal nenese stopy poškození. Pokud bude zjištěno poškození, je zákazník povinen tuto skutečnost poznamenat na doklad o převzetí zásilky a informovat neprodleně dodavatele.

Na všechny dodávané produkty se vztahuje záruka 24 měsíců od data převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neadekvátního zacházení s produkty. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned, co nejdříve po jejím zjištění. Potřebujete-li uplatnit reklamaci, obraťte se na náš servisní reklamace@gamebrand.cz a nebo na telefonní čísla uvedená na našich internetových stránkách včetně reklamační formuláře. Při oznámení reklamace uveďte zjištěné závady a číslo faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány. V případě zboží ve slevě či akci, zboží již nemusí obsahovat původní obal, či být originálně zabaleno.

Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.

7. Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod
Veškeré objednávky vytvořené v našem internetovém obchodě jsou závazné. Prodávající může v případě prokazatelně vzniklé škody způsobené neodebráním objednaného zboží požadovat náhradu škody např: náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné atd.

V případě, stornování objednávky je zákazník povinen toto storno učinit co nejdříve e-mailem nebo telefonicky. V případě, že je v okamžiku storna objednávka již zpracována nebo je právě zpracovávána, nelze storno uplatnit. Orientační dodací lhůty jednotlivých produktů jsou uvedeny při vytváření objednávky. O přesném termínu dodání budete informováni na dotaz.

Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami platnými pro firmu Gamebrand - František Kožuch., která nabízí možnost objednávek na svých webových stránkách.

"Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“

8. Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany uskutečněním obchodní výměny vyjadřují bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek tak jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo kupní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem a vytvářejí smluvní vztahy dle § 409 a následující Obchodního zákoníku.


9. Ochrana dat:
Přihlášením se do našeho internetového obchodu dáváte svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním některých Vašich osobních dat, údajích o Vašich nákupech a objednávkách. Tyto údaje používáme výhradně pro interní potřeby firmy, identifikace zákazníka, zkvalitnění vzájemné spolupráce, reklamace, apod. V žádném případě nejsou poskytovány žádným třetím osobám. Registrovaným zákazníkům je nepravidelně zasílán e-mailem newsletter, který slouží k informování zákazníků a právě probíhajících akcích či o novém zboží. Nejedná se o SPAM. Odmítnout zasílání můžete přímo v mailu, případně v nastavené svého účtu na webu gamebrand.cz.